SMOK TFV8 BIG BABY/TFV9 TANK GLASS TUBE

  • Sale
  • Regular price $6.99


SMOK TFV8 BIG BABY/TFV9 TANK GLASS TUBE

The SMOK TFV8 BIG BABY/TFV9 TANK GLASS TUBE is designed for SMOK TFV8 Big Baby Cloud Beast tank atomizer or the TFV9 tank

Compatibility:

  • Compatible with TFV8 Big Baby Tank
  • TFV9 Tank

What You Get:

  • 1x Replacement SMOK #1 Glass Tube